[Back To Dojo]            [Back To Street Fighter IV]


Videos of top players.


Zangief Vs. Vega
Zangief Vega


Matchup Difficulty For Zangief: 4/10 Matchup Difficulty For Vega: 6/10Top Ranked Zangief Players Top Ranked Vega (Claw) Players
     [Japan] Maho Shojo Zangitan      [Japan] Makoto
     [Japan] Aloha      [Japan] Yama
     [Japan] Bouya ボウヤ      [Japan] Ujiki Wo Tomonau Dageki
     [Japan] Mulder      [Japan] Karakuri
     [Japan] Shoji KOG      [Japan] Rikiyoshi リキヨシ
     [Japan] Mizoteru      [Japan] Nisepachi 偽パチ
     [Japan] Itabashi Zangief


1 - ??? (Zangief) vs. ??? (Vega)

Match
Round 1: Claw
Round 2: Claw
Round 3: Zangief
Round 4: Zangief
Round 5: Zangief2 - ??? (Claw) vs. ??? (Zangief)

Match
Round 1: Zangief
Round 2: Claw
Round 3: Claw3 - Ukon (Zangief) vs. Nonai (Claw)

Match
Round 1: Claw
Round 2: Claw
 
Date Recorded: 9-11-09